رابطه بین امید با راهبردهای مقابله با استرس و کیفیت زندگی در معتادین شهرستان زاهدان
کد مقاله : 1494-ICPC
نویسندگان:
مهناز گلزاری *
خ بهشتی.ک بهشتی1.پ 197
چکیده مقاله:
چکیده
از گذشته بسیار دور بشر در مقابل پدیده های ناشناخته قرار می گرفت و تلاش زیادی در جهت شناخت مسائل به کار می‌برد، تا به تدریج توانست بروز بعضی حوادث را پیش بینی کند و یا با چاره اندیشی به مقابله با این خطرات احتمالی بپردازد. در حال حاضر ایران دارای بیشترین تعداد سوء مصرف کنندگان مواد افیونی به نسبت جمعیت در جهان است (سازمان ملل متحد، 2008). عوارض گوناگون بهداشتی، روان شناختی، اجتماعی و سیاسی این پدیده سلامت و رفاه جامعه ایرانی را بیش از پیش به مخاطره انداخته است ، به طوری که در طی سالهای 1973 تا 2002 میلادی، از میان اختلالات روانپزشکی، سوء مصرف مواد، شایع ترین اختلال مورد پژوهش (6/24%) پس از اختلالات خلقی بوده است اعتیاد به دلیل ماهیت پیشرونده اش در همه ابعاد زندگی سلامتی افراد را به خطر انداخته و آثار سوء آن به وضوح بر سلامت روانی، جسمانی، اجتماعی، هیجانی، معنوی و شناختی فرد قابل مشاهده است.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: مواد افیونی، روان شناختی، روانپزشکی، اختلالات، اعتیاد
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است