برای ارسال مقاله ، بایستی ابتدا در سایت همایش عضو شوید. برای اینکار روی گزینه عضویت در سامانه در نوار بالایی( سمت چپ) کلیک کنید. با وارد کردن اطلاعات مورد نظر و نام کاربری، سیستم یک رمز عبور به شما اختصاص می دهد که به آدرس ایمل شما هم ارسال می گردد.سپس با فعال سازی نام کاربری خود، فرم شرکت در همایش را تکمیل کنید.

جزئیات و مراحل ثبت نام به شرح زیر است:

1 . عضویت در سامانه همایش

2 . تکمیل فرایند ثبت نام

3. تکمیل فرم شرکت در همایش

4 . ارسال مقاله

ابتدا مشخص کنید که به چه عنوانی درسامانه ثبت نام می کنید به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی. زیرا فقط اشخاص حقوقی امکان ثبت نام برای حضور در نمایشگاه های جانبی را دارند. شماره تلفن همراه از موارد ضروری است، بنابراین شماره قابل دسترس را اعلام فرمایید.برای تکمیل ثبت نام ، نشانی پست الکترونیکی و نام کاربری را به دقت وارد کنید، نشانی ایمیل شما می تواند به عنوان نام کاربری محسوب شود.

برای ارسال فیش واریزی،در قسمت فرم شرکت در همایش عبارت ذخیره را وارد کرده تا هزینه ثبت نام شما مشخص گردد. سپس عبارت  صورت حساب و پرداخت هزینه را فعال کرده و در قسمت ادامه صورت حساب، فیش واریزی خود را در محل  browse آپلود کنید.

نکات مهم:

* عضویت در سامانه همایش به معنای ثبت نام در همایش نیست. پس از ورود به سامانه برای شرکت در همایش، فرم شرکت در همایش را تکمیل فرمایید.

* ارائه اصل فیش واریزی در روز همایش ضروری می باشد.

* در برخی موارد، رمز عبور به پوشه   SPAM  ارسال می شود ، لطفا در صورتی که ایمیل تاییدیه ثبت نام را دریافت نکردید ابتدا به این پوشه مراجعه کنید.

در صورت انتخاب گزینه ارسال مقاله جدید، فرم مربوطه باید به دقت تکمیل شود.

* عنوان چکیده و کلید واژگان اصلی را وارد کنید.

در صورتی که نویسنده یا نویسندگان دیگری در تهیه و تدوین مقاله مشارکت داشته اندنام، عنوان و نشانی ایمیل آن ها را به دقت وارد کنید.چنانچه یکی از آن ها به عنوان نویسنده مسئول مکاتبات است، مشخص کنید. ترتیب قرار گرفتن نام نویسندگان را با استفاده از گزینه مربوطه در گوشه سمت چپ پایین فرم تعیین کنید.

توضیحات تکمیلی را وارد کرده و در نهایت فایل اصل مقاله را در سامانه بارگذاری کنید.

دقت داشته باشید فقط یک فایل به عنوان اصل مقاله امکان ثبت در سامانه را دارد. به عبارت دیگر نویسنده نمی تواند با ارسال دو فایل، هر دو را به عنوان اصل مقاله در سامانه ثبت کند.

ایمیل تاییدیه دریافت اصل مقاله نیز به نشانی ایمیل شما ارسال می شود.